IES MARRATXI IES MARRATXI

Documents


(17-06-2010) - Reglament orgÓnic dels instituts
Adjuntam el text del Reglament orgànic dels instituts per tal que esteu assabentats del funcionament i organització d'un IES.
descarregar [Reglament orgÓnic]

(30-05-2009) - Itineraris de batxillerat
Adjuntam l'arxiu pdf amb els itineraris de batxillerat vigents des del curs 2009-10.
descarregar [descarregar]

(30-05-2009) - Criteris generals de promoció i titulació a ESO
Adjuntam l'arxiu pdf amb els criteris generals de promoció i titulació a ESO, amb les adaptacions derivades de la nova normativa d'avaluació.
descarregar [Criteris ESO]

(26-03-2009) - Oferta optatives ESO
Adjuntam un arxiu pdf amb l'oferta d'optatives del nostre centre.
descarregar [descarregar]

(26-03-2009) - Itineraris 4t ESO
Adjuntam un arxiu pdf amb les diferents opcions o itineraris de 4t d'ESO.
descarregar [descarregar]

Anterior123