IES MARRATXI IES MARRATXI

Documents


(21-06-2015) - Llibres de text i material complementari curs 2015-16

Adjuntam l'arxiu pdf amb la relació dels llibres de text del curs 2015-16, així com els llibres complementaris i lectures dels respectius cursos. Marcats en groc apareixeran els canvis respecte al corresponent imprès del sobre de matrícula.

Els llibres de text de 1r i 3r d'ESO i 1r de batxiller no canvien respecte el curs anterior a l'espera dels possibles canvis legislatius. Figuren com a material complementari recomanat i el professorat elaborarà materials complementaris si cal.  

 


descarregar [Llibres de text i complementaris 2015-16]

(15-05-2015) - Sistema de franges horàries del curs de Cures auxiliars d'infermeria
En el document adjunt trobareu explicat el sistem de franges horàries que s'aplica al grups de Cures auxiliars d'infermeria i que permet flexibilitzar l'horari del cicle per fer-lo en dos cursos acadèmics en lloc d'un.
descarregar [Franges]

(13-04-2015) - Currículums i itineraris LOMQE

Adjuntam els continguts dels currícilums LOMQE d'ESO i Batxiller per tal que l'alumnat pugui seleccionar amb més coneixement de causa les matèries d'opció que s'impartiran a l'IES Marratxí així com els temes a desenvolupar de les matèries obligatòries. També hi ha els diferents itineraris a aplicar des del proper curs. 

Només hi consten els continguts ja que el text complet és de 515 pàgines per a ESO i 879 per a batxillerat, que aquí queden reduïdes a 26 per a ESO i 28 per a batxiller. 

La informació ha estat elaborada amb els esborranys dels currículums, que previsiblement estaran aprovats a finals de maig o principis de juny, però no es preveuen grans canvis ja que han d'estar adaptats a la normativa estatal ja publicada. 

Els itineraris, el curs 2015-16, només s'apliquen a 1r i 3r d'ESO i a 1r de Batxiller.

La resta de cursos heu de consultar els itineraris i la informació que apareix a la pàgina 3 de Documents. 


descarregar [Currículums batxiller]
descarregar [Currículums ESO]
descarregar [Itineraris]

(21-11-2014) - Oficina virtual
A continuació hi ha diferents models que podeu tramitar per correu electrònic, estalviant el desplaçament de presentació de la sol·licitud.
descarregar [Sol·licitud baixes i renúncies]
descarregar [Sol·licitud de revisió de notes]
descarregar [Sol·licitud ajornament FCT]
descarregar [Sol·licitud convalidacions FP]
descarregar [Sol·licitud convalidacions i exempcions ESO i Batxillerat]
descarregar [Document pagament Viatge 2n Batx]
descarregar [Document pagament Viatge 2n ESO]
descarregar [Document pagament Viatge 4t ESO]
descarregar [Sol·licitud canvi opcions]
descarregar [Sol·licitud exempció FCT]
descarregar [Sol.licitud de documents]

(06-10-2014) - Projecte plurilingüe IES Marratxí 2014-15
Publicam el Projecte plurilingüe de l'IES Marratxí en vigor durant el curs 2014-15. 
descarregar [Projecte plurilingüe 2014-15]

123Següent